M&M je mezioborový korespondenční seminář pro studenty středních škol zaměřený na matematiku, fyziku a informatiku. Ročně vydáváme přibližně sedm čísel časopisu, ve kterém najdeš témata k bádání, doplněné o zajímavé úlohy a o články jak od nás, organizátorů, tak od vás, řešitelů. Časopis je zdarma.

M&M je taky soutěž. Za všechny příspěvky k tématům, řešení úloh i články udělujeme body. Na základě získaných bodů sestavujeme výsledkovou listinu. Na nejlepší řešitele čekají knihy a deskovky. Autor nejlepšího příspěvku do témátka si bude moci smlsnout na dortu. Taky se můžeš dostat na Matfyz bez přijímaček (viz níže). A hlavně, přibližně dvacet pět nejúspěšnějších řešitelů zveme dvakrát do roka na soustředění.

Jak se zapojit

V průběhu školního roku vychází zpravidla sedm čísel časopisu. V nich jsou zadané různé podněty k přemýšlení. Pokud tě některý zaujme, pokus se k němu něco napsat a poslat nám to – podrobnosti najdeš v sekci Jak řešit.

Soustředění

Vždy na podzim a na jaře připravujeme pro naše nejlepší řešitele týdenní soustředění. To se obvykle koná někde v blízkosti pěkné přírody. Soustředění je částečně odborné, máme pro vás připraveny přednášky ze všelijakých tradičních i netradičních zákoutí nejen matematiky, fyziky i informatiky. Dost času je věnováno i zajímavým a zábavným hrám, venku i uvnitř. Především je ale soustředění příležitost, jak potkat fajn lidi s podobnými zájmy! Můžeš si prohlédnout fotky z předešlých soustředění.

Přijímací zkoušky na MFF

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy se rozhodla úspěšným řešitelům našeho korespondenčního semináře odpustit přijímací zkoušky. Konkrétně se to týká těch řešitelů, kteří získají za rok alespoň 65 bodů. Ti od nás dostanou „osvědčení úspěšného řešitele“, které pak mohou předložit fakultě.