Čím se náš seminář liší od většiny ostatních soutěží, jsou příspěvková témata. Jedná se o simulaci vědecké práce ve smyslu, že zadáme jistý okruh problémů, nad kterým můžeš následující rok bádat. O výsledky své práce se pak podělíš s námi a s ostatními řešiteli a my tvou práci ohodnotíme. V každé sérii bývají témata rozšiřována, navíc jsou některé zadané problémy omezeny termínem odeslání, proto je potřeba své výsledky posílat už průběžně. Na každý ročník témat vypisujeme pět až šest.

Řešení, které nám pošleš, může být dvou různých typů:

Úlohy

V rámci každého tématu bývá zadána jedna nebo dvě menší úlohy, které daný problém určitým způsobem rozvíjí. Tyto úlohy bývají trochu těžší než obvyklé školní, jejich řešení často vyžaduje buď hlubší zamyšlení nebo nějaký trik. Středoškolské znalosti by na ně ale měly stačit. Odevzdávání úloh se omezuje termínem odeslání, poté bývá zveřejněno vzorové řešení. U každé úlohy je uveden počet bodů za správné řešení. Přiměřenou část z těchto bodů lze získat i za neúplné řešení. A naopak za velmi zajímavé nebo elegantní řešení můžeš dostat i bodovou prémii.

Články

Systém témat poskytuje příležitost pro podrobnější rozbor daného okruhu problémů. Výsledek takové práce však vyžaduje o něco víc prostoru nežli klasické řešení, proto je tvým úkolem napsat článek zabývající se problémem, který sis vybral. Může to být záznam o provedeném experimentu, teoretickém výpočtu či úvaze, napsaném programu či o dalších (podle tebe zajímavých) otázkách z daného okruhu. 

Jak na to?

Vyřeš podproblém

Vyber si některý z navrhovaných podproblémů, kterým se chceš zabývat, případně si navrhni podproblém vlastní (to bývá ohodnoceno bodovým bonusem). Podproblém pak vyřeš podobně jako úlohu z čísla. Podrobné řešení některého z podproblémů bude bodově hodnoceno výrazně lépe než souhrnný článek krátce zmiňující kdeco. I částečné řešení je lepší než žádné. Své řešení pak hezky sepiš, aby mělo formu článku, a článek nám pošli. Vedoucí tématu ho pak ohodnotí, případně zkoriguje a publikuje na webu či dokonce v čísle. Čím blíže bude forma tvého příspěvku publikovatelnému článku, tím lepšího bodového ohodnocení dosáhneš. Moderátor tématu ho pak ohodnotí, případně zkoriguje a publikuje na webu či dokonce v čísle. Čím blíže bude forma tvého příspěvku publikovatelnému článku, tím lepšího bodového ohodnocení dosáhneš.

Inspiruj se

Velmi důležitou vlastností témat je, že můžeš na články ostatních reagovat – rozvíjet je, nebo naopak bořit jejich představy. Proto se hodí poslat také částečná řešení, postřehy, nebo nápady na další podproblémy, které třeba nezvládneš vyřešit sám. Takovéto příspěvky dávají prostor ostatním a mohou je dál inspirovat – ostatní zase svými příspěvky mohou inspirovat tebe.

Protože víc hlav víc ví, můžete na tématech pracovat i ve skupinách.

Nad nápady k tématům můžeš přemýšlet celý rok až do termínu odevzdání poslední série úloh. Samozřejmě, čím dříve nám článek pošleš, tím dříve na něj ostatní budou moci zareagovat.

Piš hezké články

Článek k tématu by měl po obsahové a formální stránce odpovídat vědeckému článku. Můžeš se podívat na stručný přehled toho, jak by měl takový vědecký článek vypadat.

Proč témata?

Témata vytvářejí prostor pro vlastní tvůrčí (často vědeckou) činnost, jejímž smyslem je krom jiného přinést ostatním řešitelům nové podněty a inspirovat je k dalším nápadům. Kromě samotného bádání je důležitá i komunikace mezi lidmi, která je obvykle zprostředkována odbornými časopisy a vědeckými konferencemi. Časopis M&M je určen právě pro písemnou komunikaci. Ústní formu prezentace si můžeš vyzkoušet na našem soustředění, kde se tradičně koná malá vědecká konference.

Jak poslat řešení

Svá řešení můžeš poslat buď elektronicky na náš e-mail mam@matfyz.cz, nebo poštou na naši adresu. Pokud potřebuješ k řešení přiložit nějaký hodně velký soubor, použij některou volně dostupnou službu pro sdílení souborů (DropboxGoogle Drive, …) nebo nás kontaktuj na e-mailu mam@matfyz.cz a předání domluvíme.

Pokud posíláš řešení elektronicky, věz, že nás daleko více potěší pdfko s textem než vyfocené ručně psané řešení. Každou úlohu prosím pošli v samostatném souboru resp. na samostatném listě A4, aby si úlohy mohli rozdělit různí opravující. Na každý list uveď svoje jméno a číslo úlohy či tématu. Na tvou poštovní adresu ti pak budou zdarma chodit další čísla našeho časopisu.

Ke svému prvnímu řešení přilož prosím také své jméno, adresu, e-mail, školu a rok maturity. Pokud chceš jet na soustředění, uveď prosím i telefon. A neboj, tyto údaje budeme využívat pouze pro potřeby M&M. Mimo údajů na výsledkové listině (jméno, škola, ročník) je nebudeme nikde zveřejňovat.