Jaký je smysl M&M?

Smyslem M&M je pomáhat studentům s nadáním na matematiku, fyziku či informatiku rozvíjet jejich schopnosti a zprostředkovávat jejich setkávání a navazování přátelství.

Jsem student střední školy, posledních ročníků základní školy či ekvivalentních ročníků víceletého gymnázia: Co mi M&M může přinést?

Pokud tě zajímá matematika, fyzika nebo informatika, můžeme ti nabídnout zajímavé podněty k přemýšlení. A pokud se zúčastníš některého z našich soustředění, pak i přátelský kolektiv fajn lidí podobných tobě.

Jsem učitel matematiky, fyziky či informatiky na střední škole: K čemu mi M&M může být dobré?

Jestliže nabídnete svým studentům M&M k řešení, může je náš časopis motivovat k dalšímu rozvoji. Náš archiv úloh a témat můžete použít jako zdroj náročnějších úloh pro nadané žáky. Naše úlohy jsou řešitelné se středoškolskými znalostmi – s trochou přemýšlení.

Jsem rodič studenta nadaného na matematiku, fyziku či informatiku: Je M&M pro moje dítě dobré?

Jednoznačně ano – pokud o nás samo bude stát. Primárně můžeme Vaše dítě odborně rozvíjet. Náš kolektiv je navíc velmi otevřený a dovede přijmout i mládež, která má problém s integrací do běžného školního kolektivu.

Ještě nějaké dotazy?

Sem s nimi!