Úloha 5.u1: Rovnostranný trojúhelník (3 b)

Zadáno v čísle 24.5.

Zadání

Máme ostroúhlý trojúhelník $ABC$ s výškou $CH$ a těžnicí $BM$. Navíc víme, že $|BM| = |CH|$ a úhly $MBC$ a $HCB$ jsou stejně velké. Dokažte, že $ABC$ je rovnostranný.