Úloha 3.u3: Prvočísla (3 b)

Zadáno v čísle 24.3.

Řešeno v čísle 24.5.

Zadání

Určete všechny trojice prvočísel $(p, q, r)$ splňující $p+q^2=r^4$.