Úloha 2.u3: Namočený kondenzátor (5 b)

Zadáno v čísle 24.2.

Zadání

Máme deskový kondenzátor, jehož spodní část je ponořená do vody jako na obrázku 1. Na kondenzátor je přivedené napětí $U=200 \, \mathrm{V}$ a vzdálenost desek je $d = 0,4 \, \mathrm{mm}$. Pokud zanedbáme kapilární jevy, do jaké výšky $z$ vystoupá vodní hladina? Jev se ustálí po dosažení minima energie soustavy.

Obrázek 1: Kondenzátor ponořený do vody