Úloha 1.u2: Modrá kulička (3 b)

Zadáno v čísle 24.1.

Zadání

Určete, z jaké vzdálenosti by musela být pořízena fotografie Zeměkoule, aby vypadala tak, jak je naznačeno na Obrázku 1.

Nezapomeňte kromě samotné vzdálenosti také napsat, jak jste k výsledku dospěli, a zkuste odhadnout nepřesnost vaší metody.

Obrázek 1: Schématické znázornění fotografie Země.