Úloha 5.u1: Čtvercová čísla

Zadáno v čísle 10.5.

Řešeno v čísle 10.7.

Zadání