Témata

Příspěvková témata jsou specialitou našeho korespondenčního semináře. Jde vlastně o okruhy problémů, na které tě chceme navést, abys o nich následující rok bádal. Každý rok jich vypisujeme pět až šest.

Co je cílem?

Tvým úkolem je napsat článek zabývající se problémem spadajícím do vypsaného okruhu. Může to být záznam o provedeném experimentu, teoretickém výpočtu či úvaze, napsaném programu či o dalších (podle tebe zajímavých) otázkách z daného okruhu. Několik problémů zadává pro inspiraci přímo organizátor moderující téma.

Jak na to?

Vyřeš podproblém

Navrhni si podproblém, kterým se budeš zabývat (to bývá ohodnoceno bodovým bonusem), případně si vyber jeden z již navrhovaných. Podproblém pak vyřeš podobně jako úlohu z čísla. Podrobné řešení některého z podproblémů bude bodově hodnoceno výrazně lépe než souhrnný článek krátce zmiňující kdeco. I částečné řešení je lepší než žádné. Své řešení pak hezky sepiš, aby mělo formu článku, a článek nám pošli. Moderátor tématu ho pak ohodnotí, případně zkoriguje a publikuje na webu či dokonce v čísle. Čím blíže bude forma tvého příspěvku publikovatelnému článku, tím lepšího bodového ohodnocení dosáhneš.

Inspiruj se

Velmi důležitou vlastností témat je, že můžeš na články ostatních reagovat – rozvíjet je, nebo naopak bořit jejich představy. Proto se hodí poslat také částečná řešení, postřehy, nebo nápady na další podproblémy, které třeba nezvládneš vyřešit sám. Takovéto příspěvky dávají prostor ostatním a mohou je dál inspirovat – ostatní zase svými příspěvky mohou inspirovat tebe.

Protože víc hlav víc ví, můžete na tématech pracovat i ve skupinách.

Nad nápady k tématům můžeš přemýšlet celý rok až do termínu odevzdání poslední série úloh. Samozřejmě, čím dříve nám článek pošleš, tím dříve na něj ostatní budou moci zareagovat.

Piš hezké články

Článek k tématu by měl po obsahové a formální stránce odpovídat vědeckému článku. Můžeš se podívat na stručný přehled toho, jak by měl takový vědecký článek vypadat.

Proč témata?

Témata vytvářejí prostor pro vlastní tvůrčí (často vědeckou) činnost, jejímž smyslem je krom jiného přinést ostatním řešitelům nové podněty a inspirovat je k dalším nápadům. Kromě samotného bádání je důležitá i komunikace mezi lidmi, která je obvykle zprostředkována odbornými časopisy a vědeckými konferencemi. Časopis M&M je určen právě pro písemnou komunikaci. Ústní formu prezentace si můžeš vyzkoušet na našem soustředění, kde se tradičně koná malá vědecká konference.

Úlohy

V prvních šesti číslech uveřejňujeme i samostatné úlohy. Tyto úlohy bývají trochu těžší než obvyklé školní, jejich řešení často vyžaduje buď hlubší zamyšlení nebo nějaký trik. Středoškolské znalosti by na ně ale měly stačit. U každé úlohy je uveden počet bodů za správné řešení. Přiměřenou část z těchto bodů lze získat i za neúplné řešení. A naopak za velmi zajímavé nebo elegantní řešení můžeš dostat i bodovou prémii.

Pokud vymyslíš řešení nějaké úlohy, sepiš ho tak, aby dávalo smysl, a pošli nám ho. Řešení by mělo být především jasnépochopitelné. Budeme raději za text psaný na počítači, než za text ruční a oskenovaný. Naopak obrázky klidně naskenuj.

My tvoje řešení opravíme, zhodnotíme a zašleme zpět. V některém z dalších čísel pak uveřejníme vzorová řešení zadaných úloh.

Jak poslat řešení

Svá řešení můžeš poslat buď elektronicky na náš e-mail mam@matfyz.cz, nebo poštou na naši adresu. Pokud potřebuješ k řešení přiložit nějaký hodně velký soubor, použij některou volně dostupnou službu pro sdílení souborů (DropboxGoogle Drive, …) nebo nás kontaktuj na e-mailu mam@matfyz.cz a předání domluvíme.

Pokud posíláš řešení elektronicky, věz, že nás daleko více potěší pdfko s textem než vyfocené ručně psané řešení. Každou úlohu prosím pošli v samostatném souboru resp. na samostatném listě A4, aby si úlohy mohli rozdělit různí opravující. Na každý list uveď svoje jméno a číslo úlohy či tématu. Na tvou poštovní adresu ti pak budou zdarma chodit další čísla našeho časopisu.

Ke svému prvnímu řešení přilož prosím také své jméno, adresu, e-mail, školu a rok maturity. Pokud chceš jet na soustředění, uveď prosím i telefon. A neboj, tyto údaje budeme využívat pouze pro potřeby M&M. Mimo údajů na výsledkové listině (jméno, škola, ročník) je nebudeme nikde zveřejňovat.